Tuesday, August 28, 2007

प्रीय तिम्रो यादमा
छट्पटिदै
पिडाहरु लुकाउन
हास्दाहास्दै
बहुलाएका छ्यणहरु

13 comments:

Arati said...

short poems seems popular in blogs!!!

Laxman Bhattarai said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Tenzin Choezom said...

actually i am posting this comment cos u were saying that no one is commenting on ur post...otherwise... lol.... anyways, thanks for posting on my blog..

Ashish Lohorung Rai said...

nice but really very short...write a little long and with clear meanings..

norrbu said...

very short cha yaar.

norrbu said...

Now you make me feel bad - it was an assumption - I'm glad you know it. I really am.

norrbu said...

no, but i like writing.

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Tenzin Choezom said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...

Nice and a great post. Keep it up.


Leather Jackets,
Women Leather Skirts

Anonymous said...

Nice article
visit
How to make money at home
to learn and earn more money.

Unknown said...

म एडम्स KEVIN, Aiico बीमा plc को एक प्रतिनिधि, हामी भरोसा र एक ऋण बाहिर दिन मा व्यक्तिगत मतभेद आदर। हामी ऋण चासो दर को 2% प्रदान गर्नेछ। तपाईं यस व्यवसाय मा चासो हो भने अब आफ्नो ऋण कागजातहरू ठीक जारी हस्तांतरण ई-मेल (adams.credi@gmail.com) गरेर हामीलाई सम्पर्क। Plc.you पनि इमेल गरेर हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ तपाईं aiico बीमा गर्न धेरै स्वागत छ भने व्यापार वा स्कूल स्थापित गर्न एक ऋण आवश्यकता हो (aiicco_insuranceplc@yahoo.com) हामी सन्तुलन स्थानान्तरण अनुरोध गर्न सक्छौं पहिलो हप्ता।

व्यक्तिगत व्यवसायका लागि ऋण चाहिन्छ? तपाईं आफ्नो इमेल संपर्क भने उपरोक्त तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण प्रक्रिया गर्न
ठीक।

house in kathmandu said...

man nai duja duja vo.

online shopping in Nepal